Het is voor steeds meer mensen mogelijk om te worden wie zij werkelijk zijn en om daardoor een compleet en vervullend leven te leiden. Beschikbaarheid van deskundige begeleiding speelt daarbij een essentiële rol. Adequate begeleiding kan dit proces immers richting geven, versoepelen en versnellen.

Het Centrum Zijnsoriëntatie is zeer deskundig op het gebied van die begeleiding. Dat brengen we door middel van deze Coach Opleiding op basis van Zijnsoriëntatie graag over op mensen die willen bijdragen aan dit cruciale werk. Centraal in onze zijnsgeoriënteerde begeleiding staat daarbij dat we mensen de middelen aanreiken om zichzelf adequaat te begeleiden. Van daaruit worden zij gesteund in hun groeiende autonomie. We putten daarbij zowel uit de Oosterse wijsheid, als uit de meest moderne Westerse, reguliere en alternatieve, psychologische en spirituele inzichten. Spirituele en psychologische inzichten ondersteunen elkaar en maken gezamenlijk werkelijke bevrijding mogelijk.

Het is bijzonder dat in onze tijd de middelen voor zelfbevrijding voor grote groepen mensen beschikbaar zijn. Een Coach Zijnsoriëntatie stelt zijn of haar eigen bevrijding, de daarbij opgedane inzichten en methodieken, ten dienste aan anderen. Juist omdat bevrijding mogelijk is, is het belangrijk dat deze ook wordt aangeboden.

Alle spirituele tradities werken met leraren. Overdracht van inzichten, persoonlijk en in groepen, is een noodzakelijke voorwaarde voor bevrijding. De bedoeling van deze Coach Opleiding is te voorzien in deze behoefte aan leraren.

Zijnsgeoriënteerde coaches kunnen op allerlei manieren werkzaam zijn. Ze kunnen zich richten op particulieren of op bedrijven. Ze kunnen vooral lichaamsgericht werken of vooral psychologisch of spiritueel. Ze kunnen vooral individueel werken, met stellen in de vorm van relatiebegeleiding of met groepen. Ze kunnen zich therapeut, spiritueel leraar, coach, begeleider, trainer enz. noemen. De opleiding voorziet in al die mogelijkheden.

Resultaat van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie

Wie de coach opleiding heeft afgerond is in staat om op professionele wijze cliënten te begeleiden bij hun psychologische en spirituele proces en in de praktijk van hun dagelijks leven.

De vraag “wie ben ik nu echt?” staat in dat proces centraal. Als coach ondersteun je cliënten bij het vinden van een antwoord op die vraag. Je begeleidt cliënten bij het herkennen van hun ware aard.

Een zijnsgeoriënteerd coach is in staat om problemen van cliënten te verhelderen en te herkennen als stapstenen bij de persoonlijke ontvouwing tot compleet mens-zijn. De coach kent het proces, ook uit persoonlijke ervaring en weet problemen als uitdagingen te vertalen. Bij de cliënt wordt hierdoor vertrouwen gewekt in de wijsheid, die ten grondslag ligt aan het proces van ontvouwing en in de technieken om jezelf daarbij te begeleiden. Daaruit ontstaat de motivatie om het leven werkelijk aan te gaan, hoe het zich ook aandient.

Inzicht en vaardigheden komen bij de zijnsgeoriënteerde coach in de eerste plaats voort uit de persoonlijke ervaring van het zichzelf begeleiden en het door anderen begeleid worden. Door cliënten in contact te brengen met hun ware zelf, maken we het hen mogelijk, steeds meer te doen wat ze écht willen. Daarmee wordt hun persoonlijke en unieke vorm tot uitdrukking gebracht, tot vreugde van henzelf en hun omgeving.

De aanleiding voor het zoeken van begeleiding kan sterk variëren. Doordat problemen, van welke aard ook, worden teruggebracht tot hun essentie, zal de begeleiding steeds leiden tot beter functioneren, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk. Op grond daarvan is de effectiviteit van de begeleiding ook vast te stellen.

Voor wie is deze Coach Opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor die mensen, die zich aangetrokken voelen tot bovengenoemd werk. Daarbij is belangrijk dat zij in eerste instantie zelf dit proces aan willen gaan. Om van daaruit eigen verworvenheden in dienst te willen stellen van anderen. Wezenlijke belangstelling voor zowel psychologische als spirituele inzichten is belangrijk. Er is een zekere mate van levenservaring nodig. Het mag niet ontbreken aan stabiliteit en een zekere daadkracht. Van belang is de wens en het vermogen om visie te ontwikkelen, die vorm te geven en in de wereld te willen zetten.

Lees hier verder.